Viện IRE tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị trong nước và quốc tế, về khoa học giáo dục và phát triển kinh tế . Đồng thời, Viện IRE cũng thường xuyên tổ chức các sinh hoạt học thuật tại văn phòng Viện như: tọa đàm, seminar về các đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục và kinh tế.

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm… nói trên là các diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, thảo luận về các vấn đề giáo dục và kinh tế mang tính lý thuyết và thực tiễn.

Quý vị có nhu cầu nhận được các thông tin về tọa đàm, hội thảo, hội nghị và các sinh hoạt học thuật khác do Viện tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi