Nâng Cao Chất Lượng Dạy và Học Từ Giáo Dục STEM -Thái Nguyên TV

Kết quả đạt được qua khóa học bồi dưỡng Enspire ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non

Khóa học Enspire ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non đã đào tạo được 250 cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc khóa học. Khóa học bồi dưỡng Enspire cho phép giáo viên mầm non áp dụng các kiến thức và kỹ năng STEAM vào việc giảng dạy và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em và nhằm tăng cường chất lượng giáo dục mầm non và đáp ứng yêu cầu của xã hội trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.