KHÓA HỌC “ỨNG DỤNG STEAM TRONG GIÁO DỤC MẦM NON” NĂM 2024

KHÓA HỌC “ỨNG DỤNG STEAM TRONG GIÁO DỤC MẦM NON”

Từ ngày 17/3/2024 đến ngày 14/4/2024, Khóa học “Ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non” do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đang theo học lớp K33 Sau Đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non.

Học phần “Ứng dụng STEAM trong Giáo dục mầm non” gồm 4 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành. Thông qua học phần, học viên lĩnh hội kiến thức và kỹ năng về phương pháp, hình thức, nội dung, phương tiện giáo dục STEAM cho trẻ ở trường mầm non. Trong đó, đi sâu phân tích phương pháp tích hợp giáo dục STEAM trong Chương trình giáo dục mầm non; quy trình tổ chức triển khai giáo dục STEAM ở trường mầm non; Lập kế hoạch giáo dục STEAM theo năm, tháng, tuần ở trường mầm non; Hướng dẫn soạn giáo án STEAM theo từng độ tuổi của trẻ mầm non; Hướng dẫn tổ chức triển khai giáo dục STEAM ở trường mầm non. Trên cơ sở đó, học viên vận dụng được kiến thức chuyên môn để tổ chức ứng dụng STEAM trong giáo dục mầm non một cách hiệu quả.

Các bài giảng dạy phong phú gồm hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, trải nghiệm thực hành với nguyên vật liệu mở, bộ đồ chơi Gigo, vật liệu rời luôn đan xen trong suốt khóa học. Hệ thống các bài giảng được giảng viên với phương pháp giảng dạy linh hoạt, kích thích suy nghĩ, sáng tạo và hoạt động tích cực đã hướng vào học viên, “lấy học viên làm trung tâm” trên cơ sở thực hành trải nghiệm, thảo luận, làm việc nhóm, tạo ra sản phảm và biết xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động STEAM theo dự án theo các mô hình đa dạng như mô hình 5 E, mô hình sáng tạo và quy trình kỹ thuật phù hợp với đặc điểm phát triển lứa tuổi của trẻ mầm non Đặc biệt, các kế hoạch tổ chức hoạt động STEAM được thiết kế dựa theo Chương trình giáo dục mầm non, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, tài liệu hướng dẫn giáo dục STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Khóa học “Ứng dụng STEAM trong Giáo dục mầm non “ cho học viên Cao học K 33 GDMN là khóa học đầu tiên, khởi đầu cho việc ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại trong giáo dục mầm non ở Việt Nam. Khóa học cho phép Cán bộ quản lý, Giáo viên mầm non áp dụng các kiến thức và kỹ năng STEAM vào việc giảng dạy và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em và nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phát triển 4 kỹ năng quan trọng và cần thiết cho trẻ mầm non của thế kỷ 21 là: kỹ năng tư duy phản biện; kỹ năng hợp tác; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sáng tạo.