Lĩnh vực hoạt động

Theo quyết định 413/ĐK – KHCN của Sở Khoa Học và Công Nghệ Tp.HCM, viện IRE được phép hoạt động trên 3 lĩnh vực chính

Tại sao

Chọn chúng tôi ?

IRE có đội ngũ cố vấn chuyên môn đến từ các trường Đại học danh tiếng, có nhiều thành quả nghiên cứu về giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, kinh tế.

Chúng tôi

Làm được gì ?

  1. Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Tâm lý học, Giáo dục và Giáo dục chuyên biệt
  2. Dịch vụ khoa học và công nghệ
  3. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

 

Đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu chính của Viện

Cấp nhà nước

Bộ/Sở KHCN Tỉnh/TP

Cấp trường

Sinh viên

Tin tức – Sự kiện

Những thông tin mới nhất từ IRE