HỘI THẢO KHOA HỌC “Thực trạng giáo dục STEAM và thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM”

HỘI THẢO KHOA HỌC “Thực trạng giáo dục STEAM và thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM” được Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM tổ chức vào ngày 12/03/2021

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO
Tạo diễn đàn trực truyến trên phần mềm zoom cho các chuyên gia giáo dục mầm non, đại diện cơ sở đào tạo, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cha mẹ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong và ngoài nước trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá, phân tích lý luận và thực trạng về nhận thức, về việc thiết kế, tổ chức trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM.

NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO
Hội thảo khoa học tập trung thảo luận các chủ đề sau đây:
Chủ đề 1: Lý luận thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM
Chủ đề 2: Đánh giá thực trạng thiết kế và tổ chức trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM


Mời quý thầy cô, anh chị xem Kỷ yếu Hội thảo theo link dưới đây :

KỶ YẾU HT STEAM 12032021