Hội thảo Khoa học Quốc tế “Dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non – Cách tiếp cận từ Singapore và Việt Nam”

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Trường Đại học Công nghệ và Khoa học Bình Đông, Đài Loan tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non – Cách tiếp cận từ Singapore và Việt Nam”

Thời gian: Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ và Khoa học Bình Đông, Đài Loan

Thành phần tham dự gồm có: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh-Viện trưởng; ThS. Nguyễn Ngọc Châu- Phó Viện trưởng; CN. Lê Thị Hòa- P. Trưởng phòng Đào tạo; CN. Lương Bích Ngọc – Trưởng ban đối ngoại.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM đã viết 02 bài báo khoa học:

(1) Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Thọ. (2019). Play Activities for teaching of English as a foreign language for preschool children in Vietnam. Inquiry and Teaching in Early Childhood Education International Exchange Workshop: Viewpoint from Singapore and Vietnam. NPUST, Taiwan

(2) Nguyễn Ngọc Châu, Lê Kiều Trang, Lê Thị Hoà. (2019). Current situation of teaching english as a foreign language in Vietnamese kindergaterns. Inquiry and Teaching in Early Childhood Education International Exchange Workshop: Viewpoint from Singapore and Vietnam. NPUST, Taiwan

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh và ThS. Nguyễn Ngọc Châu đã phát biểu tại Hội thảo Quốc tế.