Viện IRE tham quan và làm việc với Đại Học Quốc Gia Bình Đông

Từ ngày 22/11/2019 đến 26/11/2019 đoàn lãnh đao Viện IRE tham dự lễ kỷ niêm 95 năm ngày thầnh lập ĐH QG BÌNH ĐÔNG – ĐÀI LOAN NATIONAL PINGTUNG UNIVRRSITY OF SCIENCE AND TECHNOLORY – TAIWAN (IRE,NPUST), ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện IRE và Khoa mầm non- NPUST.

Sau đây là những hình ảnh về cuộc gặp gỡ và làm việc.

Lãnh đạo NPUST đón lãnh đạo Viện IRE tại Sân bay

Don doan Viện IRE tai san bay

Lãnh đạo NPUST dùng buổi tối thân mật với lãnh đạo IRE

Lãnh đạo NPUST dùng buổi tối thân mật với IRE

Đoàn lãnh đạo viện đã tham gia lễ kỷ niệm thành lập NPUST.

Đoàn lãnh đạo viện IRE đã tham gia lễ kỷ niệm thành lập NPUST
Đoàn lãnh đạo viện IRE đã tham gia lễ kỷ niệm thành lập NPUST

Ngày 25.11.2019 tham quan khoa mầm non, báo cáo kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho tuổi mầm non ở Việt Nam cho hơn 150 Sinh viên đang theo học ngành mầm non – tại ĐH QG Bình Đông.

Tham quan khoa Mầm non

Tham quan khoa Mầm non

Lãnh đạo Viện IRE tham dự hội thảo.

Lãnh đạo Viện IRE tham dự hội thảo

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh tham gia báo cáo trong Hội thảo Kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Phó Giáo Sư Kim Anh tham gia báo cáo trong Hội thảo Kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Kết thúc Hội thảo, hai bên đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

hai bên đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học
MOU