Exim Tham dự 95 năm lễ kỷ niệm thành lập Đại học Công nghệ và Khoa học Bình Đông, Đài Loan

Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM tham dự 95 năm lễ kỷ niệm thành lập Đại học Công nghệ và Khoa học Bình Đông, Đài Loan ngày 23 tháng 11 năm 2019